Już nie 36.6 – spada temperatura ludzkiego ciała!

 • 3444

  Wg. Naukowców z Wydziału Chorób Zakaźnych i Medycyny Geograficznej na Uniwersytecie Stanforda spada temperatura ludzkiego ciała. Jaka jest obecnie norma? I jak zmieniała się temperatura ciała człowieka na przestrzeni lat?

  Ile powinna wynosić temperatura zdrowego człowieka?

  Podczas gdy klimat się ociepla a średnie temperatury na świecie sukcesywnie rosną, temperatura ciała człowieka robi coś zgoła innego – obniża się! Do tej pory przyjmowało się że prawidłowa temperatura osoby, która nie ma infekcji powinna wynosić 36,6 st C. Ostatnie badania naukowe dowodzą jednak że na przestrzeni lat temperatura m.in. z przyczyn zmian fizjologicznych ulega zmianie i wykazuje tendencje spadkowe.

  Od XIX wieku temperatura ciała zdrowego człowieka spada. A co na to wpływa? Przede wszystkim styl życia, temperatura otoczenia czy wiek. Temperatura ciała jest również jakimś miernikiem tempa metabolizmu.

  Jeszcze w 1851 roku za normę temperatury przyjmowało się 37 st C. Jest to wynik badania przeprowadzonego na grupie 25 tys mieszkańców przez niemieckiego lekarza Carla Reinholda Augusta Wunderlich’a.

  Hipoteza Myroslavy Protsivy z Wydziału Chorób Zakaźnych i Medycyny Geograficznej Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii mówi: różnice obserwowane w temperaturach między XIX wiekiem a dniem dzisiejszym są rzeczywiste i że zmiany dostarczają ważnych wskazówek odnośnie zdrowia i długowieczności człowieka.

  Zespół naukowców pod przewodnictwem Myroslavy Prostivy wziął pod analizę informację z trzech obszarów danych:

  • Pierwszy z badanych obszarów danych zawierał analizy z lat 1862-1930, uzyskane od weteranów Armii Unii podczas wojny secesyjnej.
  • Drugi obszar zawierał dane z lat 1971-1975, zaczerpnięte z amerykańskiego Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia
  • Trzeci natomiast pochodzi ze zintegrowanego środowiska bazy danych Stanford Translational Research. Zawierał on dane osób, które otrzymały opiekę zdrowotną za pośrednictwem Stanforda w latach 2007-2017.

  Model zmian temperatury w czasie został zbudowany na podstawie aż 677,423 pomiarów temperatury! Wyniki tego modelu są jasne! Temperatura ciała człowieka na przestrzeni lat obniża się!

  U mężczyzn ta wartość spadła średnio o 0,59 stopnia Celsjusza w porównaniu do mężczyzn żyjących w XIX wieku, natomiast w przypadku kobiet temperatura spadała o 0,32 st. C. Badania wskazały również, pokazały jednoznacznie, że nasza temperatura jeszcze 10 lat temu była wyższa średnio o 0,03 st. Celsjusza!

  Czemu temperatura ludzkiego ciała spada?

  Wg naukowców ze Stanforda przyczyny mogą być dwojakie. Pierwsza z nich mówi o tym, że nasza temperatura się obniża ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy zdrowsi. W czasie w którym średnia temperatura ciała ludzkiego wynosiła 37 st. średnia wieku odpowiednio była niższa i plasowała się na poziomie 38 lat! Większość społeczeństwa odczuwała dotkliwie skutki szerzących się wówczas chorób takie jak gruźlica czy syfilis.

  W ostatnich latach znacznie uległy zmianie warunki życia w tym również warunki sanitarne, rozwój gospodarczy, dostęp do lekarstw oraz szczepionek, na skutek czego długość życia znacznie się wydłużyła. Efektem dostępu do lekarstw oraz lepszego stanu warunków życia jest tez to, że jako organizmy mamy mniejszą styczność z infekcjami a w naszym organizmie jest mniej stanów zapalnych, które bezpośrednio przekładają się na wysokość naszej temperatury.

  Druga hipoteza mówi o komforcie życia. Na skutek powszechnego dostępu do klimatyzacji oraz ogrzewania ludzkie ciało zaadaptowało się do tego, że nie musi tracić energii na utrzymywanie wyższej temperatury ciała, co musiało mieć miejsce w XIX wieku kiedy zimą pomieszczenia mieszkalne bywały niedogrzane a latem wręcz na odwrót. Efektem tego jest również spadek metabolizmu, co z jednej strony przekłada się na zwiększenie masy ciała, ale gwarantuje również dłuższe życie.

  Jedna z autorek badania -Julie Parsonnet tłumaczy to tym, że pod względem mikrobiologicznym jesteśmy teraz innymi istotami niż te żyjące w XIX wieku.

  Skomentuj