Siła codziennych rytuałów

 • 3490

  Od zawsze, ale w ostatnim czasie jeszcze bardziej, potrzebujemy ram w których zamkniemy naszą codzienność. Przytłoczeni nadmiarem informacji, kontaktów, pracy nie zastanawiamy się nad tym czy aby wszystko jest równie ważne i równie potrzebne.. Może czas wypracować jakiś stały rytm dnia, który uporządkuje nasze życie zewnętrzne i wewnętrzne…?

  Nie dawno jedna z większych agencji reklamowych przebadała rytuały ludzi na całym świecie. Okazało się, że bez względu na pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy rasę dzień każdego z nas toczy się w okół 5 codziennych rytuałów.

  Rytuałem jest zarówno poranna kawa, rozmowa z partnerem czy przegląd prasy. Skoro te codzienne czynności wpływają na nasze życie w znaczny sposób może warto przyjrzeć im się nie co uważniej?

  Co dają nam rytuały?

  Z jednej strony ludzki mózg szuka spontaniczności i szuka nowych wyzwań. Z drugiej zaś strony to co trzyma nas w naszej stałej ramie czasoprzestrzennej to właśnie rytuały. Codzienne powtarzalne czynności wykonywane świadomie lub nie, które dzięki swej powtarzalności dają nam poczucie bezpieczeństwa.

  Porządek

  Pierwszą rzeczą jaka wysuwa się na myśl, gdy myślimy o codziennych rytuałach jest stały porządek dnia. Porządek i powtarzalność cykliczna w odniesieniu zarówno do pór roku, dni miesiąca czy tygodnia, wreszcie dnia daje nam poczucie ładu i bezpieczeństwa. To stała, dzięki której panujemy nad naszym planem działania i organizacją życia codziennego. Dzięki codziennym rytuałom mamy poczucie panowania nad naszym życiem, co bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa

  Socjalizacja

  Drugim dość ważnym aspektem rytuałów jest socjalizacja. Dzięki niektórym z nich możemy odnieść poczucie przynależności. Część rytuałów mobilizuje nas do bycia z innymi, wspólnego celebrowania chwili oraz motywuje nas do interakcji ze społeczeństwem. Rytuały, które odbywamy z innymi cementują i pogłębiają nasze relacje.

  Wartościowanie

  Niektóre z rytuałów wartościują nasze życie. Dzięki nim łatwiej definiujemy siebie oraz nasz stosunek do świata. Dzięki nim możemy zdefiniować siebie oraz określić naszą przynależność do grupy.

  Rytuały w życiu rodzinnym

  Rytuały w życiu rodzinnym oraz w szczególności w odniesieniu do dzieci mają szczególne znaczenie. To właśnie dzieci są ich największymi strażnikami. Dzieci, których psychika dopiero się kształtuje, jak mało kto potrzebują stałych rytuałów. Dzięki nim czują porządek i bezpieczeństwo, a świat ma twardą i spójną konstrukcję. Dzieci, które mają stały rytm dnia (niemalże co do minuty z zegarkiem w ręku) znacznie lepiej się rozwijają.

  Rytuały w pracy

  Podobnie jak w życiu prywatnym, rytuały są ważne również w naszym życiu zawodowym. Po pierwsze pogłębiają więzi pomiędzy pracownikami, co przekłada się na efektywność zespołu. Bo nie ma to jak zacząć dzień przy dobrej kawie i kilku zabawnych żartach zespołu. Taki poranek może “zrobić” cały dzień!

  Rytuały takie jak wspólne lunche, albo chociaż wspólne lunche raz na jakiś czas budują pozytywną komunikację oraz skracają dystans.

  Rytuały związane z cyklem miesiąca i co nie jest bez znaczenia cyklem wypłat wynagrodzeń umilają pracownikom czas około-poborowy. Do takich rytuałów należą np. słodkie ostatnie piątki miesiąca lub inne umilacze komunikacji związanej z przelewami wynagrodzeń.

  Rytuały w pracy nie tylko integrują pracowników oraz umilają im codzienne obowiązki ale również budują kulturę organizacyjną i stanowią dobry mianownik do dyskusji zawodowych, w czasie których czasem rodzą się najlepsze pomysły.

  Skomentuj