Co możesz zrobić, aby wspierać osoby starsze w swojej społeczności?

Redakcja

2 stycznia, 2024

Jak dbać o zdrowie osób starszych?

Osoby starsze w wyniku procesów fizjologicznych, zachodzących w organizmie w odpowiedzi na upływający czas często ograniczają swoją aktywność fizyczną i społeczną. Powodem mogą być dolegliwości, spowodowane chorobami, bólem, a także dyskomfort psychiczny, związany z ograniczeniem ruchomości, sprawności fizycznej. Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne osób starszych pozwala im dłużej odczuwać radość z przebywania wśród ludzi oraz zachować sprawność, potrzebną do uczestnictwa w życiu społecznym.

Jak poprawić jakość życia osób starszych?

Aktywizacja osób starszych jest doskonałym sposobem na wzmocnienie siły mięśni, a także wpłynięcie na ich dobry nastrój. Efektywne, dopasowane do stopnia sprawności oraz wieku osoby starszej ćwiczenia fizyczne, organizacja spotkań w gronie rodziny oraz osób w podobnym wieku, wycieczki i wyjścia doskonale wpływają na kondycję psychiczną i fizyczną. Osoby starsze cenią zaangażowanie i poświęcony im czas, dlatego warto spędzać go wspólnie aktywizując, nie wyręczając te osoby w wykonywaniu codziennych czynności. Regularna aktywność oraz mobilizacja do samodzielności znacznie wpływają na poprawę jakości życia osób starszych. 

Jak wspierać aktywność fizyczną osób starszych?

Osoby starsze powinny ćwiczyć zgodnie z ustalonym planem zajęć, dostosowanym częstotliwością oraz rodzajem ćwiczeń do indywidualnych możliwości oraz uwarunkowań. Warto zaproponować osobie starszej wspólny spacer, udział w zajęciach ruchowych dla seniorów lub wycieczce, niewymagającej posiadania znacznej sprawności fizycznej. 

Polecane: