Czym jest Zarząd Fundacji oraz czym się zajmuje?

Redakcja

26 grudnia, 2023
Zarząd jest najwyższym organem zarządzającym organizacją non-profit. To na nich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że organizacja skupia się na swojej misji, podejmuje rozsądne decyzje i kontynuuje działalność w najlepszym interesie tych, którym służy. Zarząd ma również obowiązki powiernicze, co oznacza, że jest prawnie zobowiązany do działania w najlepszym interesie organizacji i jej interesariuszy przez cały czas. Zarząd zazwyczaj ma ostateczną zgodę na wszystkie najważniejsze decyzje i może powoływać nowych członków, odwoływać dotychczasowych oraz przyjmować regulaminy, które określają sposób działania zarządu. Rada fundacji nie tylko zapewnia zarządzanie, ale także służy fachową wiedzą i dba o to, by fundacja nadal realizowała swoje cele. Przyjrzyjmy się, czym zajmują się rady fundacji i co należy wiedzieć, aby być skutecznym w ich działaniu.

Jaki jest cel działania Rady Fundacji?

Zarząd, jako najwyższy organ zarządzający organizacją non-profit, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że organizacja skupia się na swojej misji, podejmuje rozsądne decyzje i kontynuuje działalność w najlepszym interesie tych, którym służy. Zarząd jest również odpowiedzialny za nadzorowanie obowiązków powierniczych organizacji, co oznacza, że jest prawnie zobowiązany do działania w najlepszym interesie organizacji i jej interesariuszy przez cały czas. Zarząd zazwyczaj ma ostateczną zgodę na wszystkie ważniejsze decyzje i może mianować nowych członków, odwoływać dotychczasowych oraz przyjmować regulaminy, które określają sposób działania zarządu. Zarząd fundacji nie tylko zapewnia zarządzanie, ale także dostarcza wiedzy fachowej i zapewnia, że fundacja będzie nadal realizować swoje cele.

Obowiązki Zarządu fundacji

Rada dyrektorów ma obowiązki powiernicze, co oznacza, że jest prawnie zobowiązana do działania w najlepszym interesie organizacji i jej interesariuszy przez cały czas. Zarząd zazwyczaj ma ostateczną zgodę na wszystkie ważniejsze decyzje i może mianować nowych członków, odwoływać dotychczasowych oraz przyjmować regulaminy, które określają sposób działania zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za nadzorowanie obowiązków powierniczych organizacji, planowanie i wdrażanie strategii, pozyskiwanie funduszy, a także za wizerunek publiczny i reputację. Zarząd musi również zapewnić, że organizacja pozostaje w zgodzie z przepisami rządowymi i odpowiednimi politykami. Oto główne obowiązki zarządu:
  • Doradzanie zespołowi wykonawczemu w zakresie planowania i wdrażania strategii
  • Zapewnienie, że organizacja posiada fundusze niezbędne do kontynuowania działalności
  • Zarządzanie pozyskiwaniem funduszy i relacjami z darczyńcami
  • Nadzorowanie zgodności organizacji z przepisami rządowymi i odpowiednimi politykami
  • Wybieranie i rozwiązywanie zespołu wykonawczego organizacjiv
  • Nadzorowanie publicznego wizerunku i reputacji organizacji
  • Przeglądanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych organizacji
  • Przeglądanie i zatwierdzanie budżetu organizacji
  • Zatwierdzanie planu strategicznego organizacji
  • Zatwierdzanie deklaracji misji organizacji.

Jak tworzy się Radę Dyrektorów?

Zazwyczaj rada dyrektorów jest ustanawiana przez założyciela (założycieli) organizacji, kiedy fundacja powstaje po raz pierwszy. Jednak nierzadko zdarza się, że założyciel decyduje się na odejście z zarządu i zastąpienie go ekspertem z zewnątrz po tym, jak organizacja już się ukonstytuuje. Chociaż liczba członków zarządu będzie różna w zależności od organizacji, większość zarządów liczy od pięciu do 15 członków. Liczba dyrektorów w zarządzie nie jest regulowana, ale ważne jest, aby zapewnić wystarczającą różnorodność opinii w zarządzie, aby ułatwić skuteczne podejmowanie decyzji. Zarząd jest dobrowolny i często składa się z osób, które są osobiście związane z organizacją, takich jak członkowie zespołu wykonawczego, główni darczyńcy lub inni interesariusze.

Polecane: